Jobwill


Metodiken bygger på att vi, med utgångspunkt från deltagarens egna förutsättningar och erfarenheter, ska hitta fram till en egen försörjning eller utbildning.

           Kontor

Kompetens och personella resurser.