Jobwill

 

Du är i centrum!

Penguins

Jobwill är genom Pensio AB aktiva medlemmar i flera regionala företagsnätverk.

Vi har naturligtvis utvecklade kontakter med de flesta större arbetsgivarna i regionen.

Under åren har vi utfört flera uppdrag och projekt för näringslivet och offentlig förvaltning.

Vår konsultbas av erfarna och kunniga seniorer utgör naturligtvis en ofantligt kontaktnät i vår region.

Vi är medlemmar i Företagarna, Mino, Onyx med flera.