JobwillVi ser möjligheterna

Som deltagare kommer du att få träffa diplomerade coacher med lång erfarenhet av att möta människor i förändring. En rekryterare med goda kunskaper om arbetsmarknaden i regionen och en samordnare med lång erfarenhet av coaching och utbildningsvärlden.

Tillsammans med din coach kommer du att jobba praktiskt, framtidsinriktat och lösningsorienterat.

Jobbcoach | Etableringslots

Jobwill är ett registrerat varumärke som ägs av Pensio AB. Pensio AB är ett företag som bl.a. arbetar med tjänsteförsäljning till företag och privatpersoner. Vår konsultbas består av erfarna och kompetenta personer med långt yrkesverksamt liv och som känner att man har mer att ge. Vi använder den kompetensen och erfarenheten i vårt nätverk och i våra utbildningar. Besök gärna vär hemsida Pensio.se